โรงแรม แอท บาวบุรี

333 หมู่ 7 บ้านห้วย  เมืองบุรีรัมย์  บุรีรัมย์ โทรศัพท์. 0817189998

Map