ร้านส้มตำยายนอม

33/63 ถ.บุลำดวน  เมือง บุรีรัมย์ โทรศัพท์. 081-0667265

ร้านส้มตำยายนอม

อาหารแนะนำ
1.ตำมั่ว
2.ตำทะเล
3.ตำหมูยอ

Map